Spriječimo zajedno „lažnjake“

Zamolili bismo Vas, da kao potencijalno zainteresirani pacijenti za tretman Mesotrax mezoniti, prije odlaska na tretman obratite pozornost da li izabrana poliklinika ili ordinacija odnosno doktor medicine koji će obaviti zahvat ima certifikat za izvođenje tretmana Mesotrax mezonitima.

 

Također Vas upozoravamo i na materijal kojim će zahvat biti izvršen.

 

Mesotrax tim Hrvatska želi spriječiti eventualne komplikacije koje mogu nastati nakon tretmana korištenjem neregistriranih niti apliciranih od strane neduciranog i nelicenciranog doktora.

 

Mesotrax tim napominje kako je vrlo važno da tretman izvodi licencirani stručnjak s originalnim materijalom 3D Mesotrax mezonitima.

 

Vaš Mesotrax Tim Hrvatska!